Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Godt nyt til elparate bilister

TEKNIQ Arbejdsgiverne roser elbilkommissionens 2. delrapport, der opridser behovet for en klar plan for opstilling af ladestandere, hvis de elektriske biler for alvor skal indtage de danske veje. Og man opfordrer politikerne til hurtigst muligt at omsætte kommissionens anbefalinger til konkret handling.

Elbilkommissionen kunne i dag præsentere sin 2. delrapport, som fokuserer på, hvordan man fremadrettet vil sikre, at der opstilles tilstrækkeligt med ladestandere til at dække behovet, når der de kommende år efter planen skal langt flere elbiler på vejene. Og ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er der mange positive elementer i dagens rapport.

Det gælder blandt andet anbefalingen om, at der skal indføres et system, hvor forbrugerne ved elforbrug til opladning af elbilen får adgang til en lavere og ensartet elafgift. Samtidig understreger man, at elselskaberne i højere grad skal benytte dynamiske priser, så det bliver billigere at oplade sin elbil, hvis det sker på tidspunkter, hvor belastningen af elnettet ikke er så stor.

”Det er et par virkelig gode forslag, der vil virke meget motiverende, når danske bilister overvejer at udskifte den gamle benzin- eller dieselsluger med et miljørigtigt alternativ. På samme måde som mange bilejere i dag skeler til benzin- og dieselpriserne, vil en mere attraktiv elpris forstærke fordelene ved at investere i en elbil,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Det er vigtigt at sikre gennemsigtighed i elpriser og -afgifter. I øjeblikket minder opladningssituationen om markedet for mobiltelefoner, før vi indførte roamingkrav – altså et marked med meget store prisudsving og hvor vilkårene fra de forskellige udbydere er uigennemskuelige. I praksis betyder det, at det kan være dyrt at oplade sin bil i en ladestander, der ikke tilhører ens egen udbyder. Derfor er det også positivt, at kommissionen foreslår en ensartet elafgift. Det vil gøre det lettere for den enkelte forbruger at gennemskue markedet.”

Det andet nøglepunkt i dagens rapport er strategien for opstilling af ladestandere. Cirka 75 procent af de nuværende elbilejere har adgang til egen opladning. Men der skal findes en løsning for de resterende 25 procent – og det handler særligt om byerne.

”Ud over at opstille flere ladestandere anbefales det at sætte begrænsninger for, hvor længe en bil må holde ved en ladestander i dagtimerne. Men det er vigtigt at finde fleksible løsninger, og det er upraktisk for elbilejerne at skulle flytte bilen umiddelbart efter endt opladning. Vi skal hellere motivere end begrænse, og derfor er flere ladestandere en mere konstruktiv løsning,” siger Simon O. Rasmussen.

Til gengæld bakker han op om kommissionens anbefaling om, at fx kommunerne skal være med til at sætte fart på opstillingen af ladestandere.

”Det er vigtigt, at det offentlige Danmark er med til at drive udviklingen. Rapporten fokuserer på, hvordan denne opgave skal udbydes. Det er selvfølgelig vigtigt, men vi savner en mere overordnet planlægning, så ladeoperatører og kommuner i fællesskab finder de mest hensigtsmæssige placeringer af ladestanderne. På den måde kan vi sikre, at vi er på forkant med behovet, og undgå huller i ladestanderinfrastrukturen,” siger Simon O. Rasmussen og kommer med en klar opfordring til politikerne:

”Det er tid til at få sammensat og ikke mindst udrullet en national plan for opstillingen af ladestandere til elbiler, og dagens rapport bør være det skub, der sætter fart i den plan. På den måde kan vi overbevise de danske bilejere om, at det er tid til at sætte strøm til deres daglige kørsel.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.