Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Tiltrængt støtte til eleverne på erhvervsuddannelserne

TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over, at et flertal i Folketinget nu ekstraordinært vil afsætte 600 mio. kroner i 2021 til grundskolen samt ungdoms- og voksenuddannelserne for blandt andet at sikre yderligere undervisning, der kan forebygge fagligt efterslæb.

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ekstrabevilling på 600 mio. kroner til bl.a. folkeskole og ungdomsuddannelser for at mindske konsekvenserne af den øjeblikkelige coronanedlukning, hvor alle har været henvist til virtuel undervisning. Pengene skal bruges til både at styrke trivslen og håndtere faglige udfordringer.

122 mio. kroner er målrettet erhvervsuddannelserne. Pengene skal anvendes til dels at forlænge grundforløbet for de elever, der er i gang med dette og ikke har kunnet deltage i praktisk læring. Og dels til at kunne forlænge hovedforløbet for lærlinge, som skal op til svendeprøver og ikke har mulighed for praktisk læring på hovedforløbet.

”Vi er meget glade for, at man på denne måde tager konsekvensen af, at rigtig mange lærlinge på erhvervsskolerne har været henvist til virtuel undervisning og helt mangler den praktiske læring, som skal understøtte den teoretiske undervisning,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Især på erhvervsuddannelserne, hvor teoretisk og praktisk undervisning går hånd i hånd, har man kunnet mærke konsekvenserne af coronarestriktionerne. Derfor er det super positivt og rettidig omhu, at man med den nye aftale sikrer, at lærlinge ikke skal gå op til svendeprøven uden at have fået den praktiske læring, der kan sikre dem en god karakter. Lige så vigtigt er det at have fokus på grundforløbseleverne, der uden praktisk læring, certifikater m.v. vil have svært ved at få en læreplads. Aftalen kan forhåbentlig sikre, at vi undgår at tabe en hel generation af faglærte på gulvet.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne understreger dog, at man gerne havde set, at der allerede nu blev åbnet op for, at lærlinge på svendeprøveforløbene kunne modtage praktisk faglig undervisning på skolerne.

”Tilsvarende bør der åbnes op for at lærlinge på hovedforløbene får mulighed for at tage deres certifikatkurser på fx svejseområdet, hvor klejnsmedelærlinge har brug for disse for at kunne vende tilbage til deres praktikvirksomheder og indgå i produktionen,” siger Tina Voldby.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.