Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Langsigtet indsats skal trække flere piger til bl.a. elektriker- og vvs-energiuddannelserne

Pigerne er stadig i klart mindretal på erhvervsuddannelserne. Derfor glæder det TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det nu er besluttet at forlænge Boss Ladies-projektet, der netop har til formål at få flere piger til at prøve noget andet end gymnasiet.

Langt hovedparten af danske piger går stadig gymnasievejen, når tiden i folkeskolen er slut. I 2020 valgte 81,2 procent af pigerne således gymnasiet, mens kun 11,9 valgte en erhvervsuddannelse. For drengene var de tilsvarende tal på henholdsvis 63,5 og 27,3 procent. Derfor er det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne glædeligt, at det nu er blevet besluttet at forlænge Boss Ladies-projektet yderligere tre år.

”Andelen af piger, der vælger en erhvervsuddannelse, har ligget stabilt lavt de seneste tre år. Det vel at mærke i en tid, hvor der fra flere fronter stadig arbejdes hårdt på at øge tilstrømningen af elever til erhvervsskolerne. Derfor har vi brug for initiativer, som målrettet arbejder for at trække flere piger ind på ikke mindst de tekniske erhvervsuddannelser,” forklarer Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Boss Ladies-projektet er er støttet af Villum Fonden, Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond samt STARK Fonden. Projektet administreres af Divérs – Foreningen for diversitet og lige muligheder, og det har Dansk Byggeri, 3F, KL, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund, Danske Malermestre, Malerforbundet og Blik og Rør som samarbejdspartnere.

”Det er vigtigt, at projektet på denne måde støtter op om den indsats, installationsbranchen og virksomhederne selv gør, og samtidig bygger på et stærkt fundament med bidrag fra repræsentanter for installationsbranchen og byggeriet, som har så hårdt brug for den dygtige, faglærte arbejdskraft, erhvervsskolerne leverer,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Det er ikke et sprint men et maratonløb, hvis vi skal lykkes med at få flere piger til at vælge uddannelser og fag, der gennem mange år er blevet betragtet som mandefag. Det tager tid at gøre op med indgroede fordomme, og derfor er vi glade for, at Boss Ladies nu kan arbejde langsigtet med netop denne opgave. For vi kan se, at de piger, der vælger en erhvervsuddannelse indenfor bl.a. el- og, vvs-området, kan byde ind med en enormt høj faglighed og grundighed, som arbejdsgiverne sætter stor pris på,” siger hun.

Boss Ladies-projektet arbejder målrettet med at informere og inspirere piger i folkeskolen til at vende blikket mod erhvervsuddannelserne, når de skal videre i uddannelsessystemet. Det sker bl.a. ved hjælp af en række kvindelige ”ambassadører”, der selv har valgt denne uddannelsesvej, som tager ud på folkeskolerne for at fortælle om de mange karrieremuligheder, erhvervsuddannelserne har at byde på. Samtidig står virksomheder indenfor brancherne klar til at tilbyde piger en to - tre dages praktik for at snuse til faget.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.