Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Har du ubudne (firbenede) gæster?

Hvis du vil undgå uønskede besøg fra blandt andet rotter i løbet af sommeren og efteråret er der ifølge ekspert god grund til at få gennemset husets installationer og holde et vågent øje med husets omgivelser.

Antallet af anmeldelser om rottebesøg i de danske boliger satte ny rekord i 2020. Og selvom de frostkolde perioder sidste vinter forhåbentlig kan tage toppen af rotteplagen i år, vil det være en god ide for dig som boligejer at sikre dig mod de ubudne, firbenede gæster. Og det skal du gøre nu.

”Lige nu er der rigeligt med mad til rotter og mus udenfor, men i takt med at temperaturerne begynder at falde, når sommeren går på hæld, vil især rotterne i stigende grad søge ind mod husene og varmen. Derfor er det nu, du som boligejer skal få tjekket, om dine installationer er i orden og klar til den næste rottesæson,” siger Birger T. Christiansen, der er teknisk konsulent hos brancheorganisationen TEKNIQ arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han anbefaler derfor, at man som boligejer i første omgang sørger for, at ens hus ikke bliver en åben buffet-invitation for rotter, mus og andre skadedyr.

”Du kan eksempelvis starte med at sikre, at nedfalden frugt fjernes, at der ikke smides madaffald på kompostbunken, og at dyrefoder ikke står tilgængeligt udenfor,” forklarer Birger T. Christiansen.

Skader kan koste dyrt

Ud over de sundhedsmæssige problemer kan især rotter også skabe alvorlige problemer for husenes el- og vvs-installationer.

”Eksempelvis kan rotterne ødelægge rørledninger, kloakrør, isolering og elinstallationer. Det sidste kan potentielt få installationerne til at kortslutte eller i værste fald udløse en brand,” forklarer Birger T. Christiansen og uddyber:

”Og gnaves der hul på en vandledning, risikerer du, at vandet står og siver længe, før det bliver opdaget. På den måde kan det lille hul hurtigt udvikle sig til en stor skade.”

Derfor anbefaler han også, at du som boligejer får efterset kloak og installationer med jævne mellemrum, så eventuelle problemer kan forebygges.

”Hvis du oplever tilbagevendende rotteproblemer, kan det også anbefales at få monteret en rottespærre og få en rottefænger til at gå huset og dets omgivelser grundigt igennem, så du kan få kortlagt, hvor problemerne opstår,” foreslår Birger T. Christiansen.

Opmærksomhed bremser skadedyrene

  • Som boligejer skal du være opmærksom på både hus og omgivelser. Er der fx gravet små huller ved kompostbunken eller hører du nye lyde fra husets ydervæg, kan det være tegn på skadedyr.
  • Du skal også løbende være opmærksom på, om dit forbrug af el, vand eller varme er anderledes, end det plejer at være, da det kan være tegn på beskadigede installationer eller huller i vandrør.
  • Sørg også for at rydde op omkring huset, så der ikke ligger skrald, nedfalden frugt eller madaffald som en åben invitation til skadedyrene.
Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne

Vedligehold kloakken

  • Sørg for jævnligt at løfte dækslet ved husets samlebrønd (gerne en gang i kvartalet), så du kan kigge efter tegn på rotter.
  • Hvis du har mistanke om, at der kan være problemer, bør du få udført en tv-inspektion.
  • Få en fagmand til at gennemgå kloak og rør, og overvej eventuelt at få installeret en rottespærre – det koster omkring 5.000 kroner plus montering.
  • Få også udbedret eventuelle skader på rørene, inden de udvikler sig til større vandskader.

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne

Kontakt kommunen

Du må ikke selv lægge gift ud eller opstille fælder på din grund.
I stedet har du pligt til at kontakte kommunen, hvis du opdager rotter ved din bolig. Det er gratis at få besøg af en kommunal skadedyrsbekæmper.

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne

Tjek din forsikring

Forsikringsdækningen af et rotteangreb via en utæt kloak kan variere. Tjek policen og kontakt eventuelt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl – vær især opmærksom på, om du har dækning for skjulte rør- og stikledninger.

Du skal dog huske, at rotterne skal være bekæmpet, inden forsikringsselskabet kan gå i gang med at udbedre eventuelle skader.

Kilde: Bolius

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.