troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Dansk vindmøllebranche presses hårdt af statsstøttet kinesisk stål

Det kan ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne koste Danmark både arbejdspladser og førerpositionen på vindmøllemarkedet, at bearbejdet stål fra Kina ikke pålægges told, når det importeres til Europa. Regeringen tøver med at reagere.

Der er tale om unfair konkurrence, når kinesiske fabrikker med statsstøtte kan producere bearbejdede stålemner – fx som færdige ståltårne til vindmøller – langt billigere, end det er muligt for de europæiske producenter. Det skyldes blandt andet, at bearbejdet stål ikke blev underlagt toldrestriktioner, da EU ellers for nogle år siden indførte told på statsstøttet stål fra Kina.

En problematik, der forstærkes yderligere af, at hele stålmarkedet i øjeblikket er under pres på grund af coronakrisen.

”Det er hele forsyningskæden til den grønne omstilling, der er udfordret af unfair konkurrence fra de statsstøttede kinesiske producenter,” vurderer Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og industri.

EU-kommissionen har efter en klage fra den europæiske forening af tårnproducenter nu besluttet at kigge nærmere på problematikken.

”Det er naturligvis positivt, at man fra EU nu langt om længe tager situationen alvorligt. Men vi kunne godt ønske os, at man fra regeringens side klart meldte ud, at vi ikke vil acceptere denne skævvridning af markedet,” siger Troels Blicher Danielsen.

Regeringen afventer

Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne henvendt sig direkte til erhvervsminister Simon Kollerup, som dog tøver med presse på for at få en afklaring af ståludfordringerne.

”Det nytter bare ikke noget at lurepasse i denne sag. Hvis vi stiltiende lader unfair konkurrence fra kinesiske producenter knække de europæiske producenter af stålelementer, så står blandt andet de danske vindmølleproducenter for tur som de næste,” siger Troels Blicher Danielsen.

Grønt skal være grønt

Han understreger, at der også er et miljømæssigt problem i, at produktionen af vindmølleelementerne i stigende grad flyttes fra de kontrollerede europæiske producenter til Kina.

”Den grønne omstilling skal være grøn – derfor giver det ingen mening at selve produktionen af vindmøllerne skal svine mere end højst nødvendigt,” siger Troels Blicher Danielsen.

Erhvervsministeren fremhæver i hans svar til TEKNIQ Arbejdsgiverne, at der skulle være modsatrettede interesser hos henholdsvis de danske underleverandører til vindmølleindustrien og vindmølleproducenterne. Et argument, der undrer Troels Blicher Danielsen.

”Hvis Danmark fortsat til være førende i forhold til produktion af vindmøller, er det nødvendigt, at vi værner om de faglige kompetencer, der er bundet op på eksempelvis uddannelse af faglærte. Vi ved, at underleverandørerne trækker et stort læs her, og det kræver en sammenhængende sektor, der understøtter hinanden. Vi er derfor uforstående overfor at der skulle være modsatrettede interesser i industrien,” siger han.

”Vi efterlyser derfor en større villighed fra den danske regering til klart at signalere overfor både Kina og især EU, at man er klar til at gå langt for at forsvare danske kompetencer og ikke mindst arbejdspladser,” understreger Troels Blicher Danielsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.