Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Danske særregler begrænser boligejernes varmepumpemuligheder

Bekendtgørelse betyder, at forbrugerne får langt færre valgmuligheder, når de vil udskifte oliefyr og naturgas med en varmepumpe.

Salget af varmepumper til danske boligejere er støt stigende, men udviklingen kunne ifølge Dansk Industri og TEKNIQ Arbejdsgiverne gå endnu hurtigere, hvis ikke varmepumpemarkedet var underlagt en række særregler. De danske regler, der hører under Beskæftigelsesministeriet, betyder, at kravene skærpes markant, når der installeres varmepumper, som indeholder mere end 2,5 kilo kølemiddel, mens EU-reglerne lægger snittet ved tre kilo.

“Det er et særkrav, som kun eksisterer, fordi Danmark endnu ikke har implementeret de EU-regler, som vi er forpligtet til at følge. Det lyder måske ikke som den store forskel, men en varmepumpe, der erstatter et olie- eller gasfyr, indeholder typisk to til tre kilo kølemiddel og vil derfor ofte ramme 2,5 kilo-loftet i de danske regler. I praksis betyder det, at boligejere får langt færre valgmuligheder – til skade for både pris og konkurrence,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”På sigt kan det føre til flaskehalse, når der i fremtiden skal installeres mange flere varmepumper,” vurderer han.

I Danmark har cirka 4.000 virksomheder adgang til at installere varmepumper med mindre end 2,5 kg kølemiddel, mens det kun er omkring 200 virksomheder, der har adgang til at installere varmepumper med mere end 2,5 kg kølemiddel. Ved at harmonisere de danske regler med EU’s vil antallet af virksomheder, der kan installere en typisk varmepumpe, derfor blive øget betydeligt.

Hos Dansk Industri er man også bekymret over, at de danske særregler kan blive en bremseklods for omstillingen til grønnere opvarmning.

”De danske særregler betyder, at det er mindre attraktivt at markedsføre produkter med mellem 2,5 og tre kilo kølemiddel her i landet. Dermed bliver udvalget af varmepumper begrænset for både kunder og virksomheder. Samtidig er det et dansk særkrav, som ikke er hverken begrundet i miljø- eller sikkerhedsmæssige hensyn,” siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

”Særreglerne medfører stadigt større barrierer for konkurrencen på varmepumpemarkedet og er ikke forenelige med EU’s regler på området – blandt andet når det gælder principperne for varer og tjenesteydelsers frie bevægelighed. I sidste ende betyder det højere priser for kunderne og unødvendige administrative og økonomiske byrder for de virksomheder, der skal leve op til de danske krav,” understreger han.

Danmark er ellers forpligtet til at følge de europæiske regler og grænser men har altså endnu ikke fået indført den forordning, som skal sikre harmonisering af reglerne for håndtering af kølemidler på tværs af EU-landene.

Opvarmning i Danmark

  • Cirka 500.000 danske bygninger opvarmes i dag med olie- eller naturgasfyr og bidrager dermed til udledningen af ca. 1,8 mio. tons CO2 årligt.
  • Omkring 300.000 af bygningerne skal i fremtiden opvarmes med individuelle varmepumper, mens de resterende ca. 200.000 bygninger forventes konverteret til fjernvarme.
  • De senere år er salget af varmepumper steget med godt 25 procent om året, og det årlige salg forventes at ramme 30.000 stk. inden 2025.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.