joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

Det er et hit at blive uddannet på deltid

På fire år er deltidsuddannelsen til installatør steget fra 452 til 1.481 studerende. Fuldtidsstudiet er omvendt stort set uændret.

Arbejdsliv og studieliv i en skøn forening. Den kombination har de senere år trukket gevaldigt i både elektrikere og vvs’ere med drømmen om at videreuddanne sig til installatør.

De senere år har der således været en eksplosiv stigning i antallet af studerende, siden deltidsuddannelsen blev lanceret med blot 10 deltagere i 2015. Året efter var der 452 studerende på erhvervsakademierne, som udbyder uddannelsen. Det tal steg voldsomt de følgende år med en foreløbig top på 1.482 studerende sidste år. Til sammenligning var der indskrevet 174 elever på fuldtidsstudierne til installatør.

”Stigningen skal ses i lyset af, at man kan arbejde ved siden af studierne, hvilket betyder noget i en tid, hvor der er godt gang i Installationsbranchen,” siger Jørgen Prosper Sørensen, uddannelsespolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han betegner det som en ”markant udvikling”, siden man i 2015 introducerede muligheden for at tage deltidsuddannelsen til installatør på landets erhvervsakademier.

”Jeg tror på, at vi de kommende år fortsat vil se et højt niveau, og der er potentiale til en stigning i optaget. Dels fordi behovet for medarbejdere med høje kompetencer stiger, og dels fordi der uddannes dobbelt så mange elektrikere som for fem år siden,” siger Jørgen Prosper Sørensen.

Behov for kompetencer

Han understreger, at det er vigtigt med medarbejdere, der løbende bygger på deres kompetencer, i brancher som fx el og vvs, hvor den teknologiske udvikling – ikke mindst indenfor den grønne omstilling – hele tiden medfører nye krav til branchernes virksomheder og deres ansatte.

”Generelt stiger uddannelsesniveauet i brancherne, hvilket især skyldes den stigende kompleksitet i de tekniske løsninger, virksomhederne skal levere. Samtidig stiger behovet for rådgivning af kunderne stiger,” siger Jørgen Prosper Sørensen og uddyber:

”Virksomhederne er også glade for deltidsuddannelserne, fordi deres dygtige medarbejdere kan fortsætte i virksomheden, samtidig med at de studerer og bringer nye og grønne kompetencer ind i virksomheden. Derudover er det ikke sikkert, at mange af de deltidsstuderende ville have haft mulighed for at tage uddannelsen, hvis ikke denne mulighed var til stede.”

Cirka to tredjedele af de studerende på både deltids- og fuldtidsuddannelsen vælger el-installatør, mens den sidste tredjedel vælger vvs-installatør, viser de landsdækkende tal.

Deltidsuddannelser
Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.