Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Få nu sat strøm til transporten i kommunerne

Aftenens aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening rummer ambitioner om større fokus på opsætning af ladestandere. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer man dog til, at man ude i kommunerne øger indsatsen for, at de fine intentioner omsættes til handling.

Hvis danske bilister skal motiveres til at udskifte deres benzin- og dieselkøretøjer, er der brug for markant at forbedre muligheden for at lade bilerne op ved hjælp af bl.a. offentligt tilgængelige ladestandere.

Derfor glæder det også TEKNIQ Arbejdsgiverne, at aftenens budgetaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blandt andet peger på, at kommunerne KAN udarbejde planer for egnede områder i kommunerne. Man havde dog håbet på en mere bindende aftale.

”I bund og grund har afsnittet om ladestandere i budgetaftalen mest karaktér af en hensigtserklæring. Vi havde håbet, at man fra regeringens side både ville forpligte og være med til at finansiere kommunernes arbejde med at få sammensat en konkret plan for opsætningen af flere offentligt tilgængelige ladestandere,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danmarks tredjestørste arbejdsgiverforening, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han understreger vigtigheden af at gøre det så let som muligt for forbrugerne at elektrificere deres daglige kørsel.

”De fleste bilejere kommer til at oplade deres elbil på deres hjemadresse, men der vil også være et stort behov hos bilejere, som parkerer på offentlig vej for at kunne oplade deres elbil. Det kan fx være på offentlige arealer, men også opladning i forbindelse med arbejdspladser, indkøbsmuligheder og kulturtilbud bør indgå i denne planlægning. Vi opfordrer derfor til, at kommunerne tager alle instrumenter i brug, når fremtidens ladeinfrastruktur skal planlægges, ” siger Simon O. Rasmussen og fortsætter:

”Vi ved fra tidligere befolkningsundersøgelser, at muligheden for at lade bilen op betyder næsten lige så meget for bilejernes elektriske købelyst som prisen på elbilen,” siger Simon O. Rasmussen.

Af aftalen fremgår det også, at regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler.

”Igen kan vi kun opfordre til, at politikerne bliver langt mere offensive og konkrete, hvis vi skal nå målet om mange tusinde flere elbiler på gaderne de kommende år,” understreger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.