Jesper Melgaard

Jesper Melgaard

Presseansvarlig

7741 1582

jme@tekniq.dk

Øget revisionspligt kan blive en sten i skoen på mange virksomheder

TEKNIQ Arbejdsgiverne ser den politiske aftale, der er blevet indgået om en styrket indsats mod fejl og svindel i virksomheders regnskaber, som et nødvendigt onde for at opretholde tilliden til private de virksomheder. Men samtidig ærgrer man sig over, at aftalen ikke også fokuserer på digitalisering for at mindske de administrative byrder.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om en aftale om revision, der skal styrke indsatsen mod snyd, og sikre, at der begås færre fejl, når virksomheder afleverer deres regnskaber og angiver skat og moms. En aftale, der med forbehold tages godt imod hos Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Det er vigtigt, at tilliden til virksomhederne opretholdes, og derfor har det på den korte bane været nødvendigt at indføre skærpede regler for revision,” siger Alexander Severinsen Ulrich, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og industri, og uddyber:

”Men det er brandærgerligt, at det skal være nødvendigt, for det kommer til at gå ud over de mange, der overholder reglerne, og nu ikke længere har valget at fravælge revision.”

Han understreger vigtigheden af, at man har lavet en bred aftale mellem partierne, der håndterer udfordringerne nu og her. Men samtidig peger han på det problematiske i, at man ikke fra politisk side har benyttet lejligheden til også at fastlægge nogle ambitiøse mål for, hvordan digitalisering på sigt helt kan afløse årsrapporter og revision.

”Man burde have haft større fokus på brugen af digitale løsninger såsom e-fakturering og automatisk erhvervsrapportering for at lette virksomhedernes byrder i fremtiden,” siger han.

”Automatisk erhvervsrapportering og e-fakturering har potentialet til at fange synderne tidligere i processen men også at lette byrderne for de mange lovlydige virksomheder. Det bør politikerne få rettet op på hurtigst muligt,” siger Alexander Severinsen Ulrich.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.