Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Vi har brug for at blive klogere og dygtigere – hele tiden

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om mange af hovedelementerne i uddannelsesudspillet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det gælder især behovet for at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken.

På et omskifteligt arbejdsmarked, hvor den teknologiske udvikling hele tiden både åbner ny muligheder og stiller nye krav til vores kompetencer, er det helt nødvendigt, at vi konstant styrker vores viden og færdigheder. Derfor er det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også rigtigt set, at FH i deres nye uddannelsesudspil, ”Færre bump på vejen”, især fokuserer på at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse.

”Vi har brug for, at der kommer et større, reelt fokus på netop efter- og videreuddannelsesområdet, der skal prioriteres i samme grad som de ordinære fuldtidsuddannelser,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der er Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation og repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

”På et arbejdsmarked i konstant forandring er det, især indenfor de tekniske fag, essentielt, at den eksisterende arbejdsstyrke løbende efteruddannes. En opgave, AMU-systemet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at løse – især ikke når det gælder de faglærte, som i fremtiden også har behov for efteruddannelse på erhvervsakademiniveau,” understreger hun.

FH’s udspil understreger da også, at det, for at gøre op med idéen om at være ”færdiguddannet”, i højere grad skal være muligt for den enkelte at kombinere arbejde, læring samt efter- og videreuddannelse løbende gennem arbejdslivet.

”Skal udspillet fra FH blive til virkelighed, er der brug for, at vi fokuserer på de områder, hvor udbyttet er størst for både erhvervslivet og samfundsøkonomien. Derfor vil det eksempelvis give god mening at prioritere og fremme de grønne uddannelser,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Man bør også kigge på at hæve statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som i dén grad er blevet udsultet i mange år, og på at gøre kravene for at få støtten mere gennemskuelige. På den måde kan man motivere endnu flere medarbejdere og virksomheder til at benytte sig af støtten.”

Mens FH’s udspil altså ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne rummer en række fornuftige initiativer, savner Tina Voldby større fokus på, hvordan disse initiativer skal finansieres.

”Helt grundlæggende er det nødvendigt at prioritere de nødvendige midler til at styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen. Det kræver fx, at man fra statens side tilfører de krævede midler til en videreførelse af omstillingsfonden, samt at man som sagt hæver SVU’en,” siger hun.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.