Politisk rundtur sætter fokus på tyveriproblemer

De seneste måneder har TEKNIQ Arbejdsgiverne inviteret en række af retsordførerne fra Folketingets partier på besøg hos medlemsvirksomheder. Her har politikerne fået et indblik i de udfordringer, det skaber, når der er ubudne gæster i varebiler og på byggepladser. Og det har givet genklang.

Håndværksvirksomheder i hele landet oplever i stor stil, at indbrudstyve tømmer både varebiler og byggepladser for maskiner og værktøj. Men det har knebet med at få myndigheder og politikere til at tage problemerne alvorligt.

TEKNIQ Arbejdsgiverne havde derfor inviteret retsordførerne fra folketingets partier på besøg hos en række medlemsvirksomheder, hvor politikerne kunne blive klogere på problemets omfang og især på, hvad der skal til for at holde tyvene på afstand.

En af udfordringerne er, at der kan gå op til et halvt år, efter indbruddet er begået, før indbrudsdata offentliggøres. På det tidspunkt er informationerne reelt forældede og kan ikke længere bruges af virksomhederne til at forebygge tyverierne.

”De manglende data om indbrudstyvenes aktiviteter betyder, at branchen ikke har mulighed for at reagere, hvis der sker fx en stigning i indbrud i lokalområdet, eller hvis man løser en opgave i et lokalområde, hvor man ikke kender til den forhøjede risiko. På samme måde er det svært for brancheforeninger eller forsikringsselskaber at vejlede virksomheder ordentligt,” sagde Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

En rundspørge blandt TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder viser, at næsten en fjerdedel af installationsvirksomhederne har været udsat for indbrud i deres servicebiler indenfor de seneste 12 måneder. 27 procent oplever desuden, at problemerne med tyverier er stigende. Mere end 16 procent af virksomhederne har desuden været udsat for tyverier på byggepladserne.

Og noget tyder på, at besøget har åbnet politikernes øjne for vigtigheden af, at der gøres en større, aktiv indsats for at bremse tyvene.

Sagt af politikerne efter deres besøg:

Mads Andersen (K), retsordfører: 

”Brancheorganisationens forslag lyder interessant og er noget, jeg vil kigge ind i. Vi skal fra politisk side sikre, at danske virksomheder ikke skal bruge for lang tid på unødig bureaukrati i forbindelse med tyverier, og gøre, hvad vi kan, for at forebygge dette problem. Data-deling kunne være et godt eksempel på, hvor det offentlige og private løser problemer i fællesskab.” 

Preben Bang Henriksen (V), retsordfører:

“Det er rystende at høre, at systemet ikke fungerer i praksis. Det hører ingen steder hjemme, at servicen er så ringe. Politiet skal naturligvis foretage sine egne prioriteringer, men det ser ud til, at man konsekvent har nedprioriteret denne type indbrud. Der er brug for mange flere tiltag og stikprøvekontroller, hvis vi vil problemerne til livs. Samtidig skal virksomhederne i højere grad have adgang til data, så de bedre kan forebygge indbruddene – præcis som TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår det. Det vil vi gå til ministeren med.”

Peter Skaarup (DF), retsordfører:

”Det er er et kæmpe problem. Hvis vi vil skabe tryghed i vores samfund, så skal vi give politiet, borgerne og virksomhederne de bedst tænkelige værktøjer. Med den ringe adgang til indbrudsdata i servicebiler komme alle et skridt bagud. Faktisk hele 3 måneder, som det tager Politiet at offentliggøre data. Jeg vil tage sagen op med justitsministeren, som må kunne løse problemet. Det her er uholdbart.”

Karina Lorentzen (SF), retsordfører:

”Adgangen til aktuelle og troværdige offentlige data har stor værdi. På den måde kan indbrudsdata gå fra at være statistik til et konkret værktøj, man kan bekæmpe kriminalitet med.”

”Jeg er gået til ministeren med en forespørgsel om at få hurtigere data om tyverier. Jeg kan sagtens se det store problem for virksomhederne. Det handler jo ikke kun om det værktøj, der forsvinder, men i høj grad også om den tid, der går tabt, mens varebilerne står stille. Det eneste, jeg kan være bekymret om, er, hvorvidt politiets computersystemer kan håndtere at levere disse data hurtigt nok, men det må vi jo se på.”

Pernille Vermund (NB), partiformand og retsordfører:

”Håndværkere og andre generes voldsomt af systematiske indbrud i varebiler, hvor dyrt værktøj forsvinder. Det er ofte organiseret af udenlandske tyvebander, som i dag kører uantastet ud af landet med tyvekosterne. Jeg er derfor glad for, at det er lykkedes at overtale regeringen til at indføre udrejsekontrol ved grænsen fra næste år. Det har simpelthen været for let og risikofrit for udenlandske bander at bryde ind i og stjæle fra varevogne her i landet.”

Jeppe Bruus (S), retsordfører:

”Vi ved, at de her indbrud kommer i bølger, og at de er organiserede. Derfor har vi også med den seneste politiaftale sikret en politigaranti om, at politiet kommer inden for 24 timer, efter borgere har haft indbrud. Men det tiltag hjælper ikke installationsvirksomhederne direkte.”

”Det, vi gerne vil opnå, er jo en forebyggelse af indbrud i servicebilerne. Derfor er jeg lydhør overfor at kigge ind i, hvordan man i højere grad omsætter statistik om indbrud til data.”

Haslev

Søberg

Uggerly

ECA

Brønshøj


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.