vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Chefkonsulent

mri@tekniq.dk 

7742 4233

Slip den friske luft ind i de kommunale budgetforhandlinger

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at der afsættes flere penge til energi- og klimarenoveringer af de offentlige bygninger, når regeringen og KL aftaler kommunernes økonomiske rammer for 2022. Forhandlinger, der bliver indledt i dag.

Indeklimaet bør højere op på dagsordenen, når finansministeren og Kommunernes Landsforening (KL) for alvor tager hul på forhandlingerne om kommunernes fremtidige økonomi. Sådan lyder opfordringen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne i anledning af, at det første forhandlingsmøde om kommunernes økonomiske rammer for 2022 bliver afholdt i dag.

”Der er et enormt efterslæb, når det gælder om at modernisere de kommunale bygninger. Derfor er der brug for at afsætte flere penge til især energi- og indeklimarenovering,” siger Maria Christina Rizzo, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Hun peger især på indeklimaet i folkeskoler og institutioner som et område, hvor der, trods mange års debat om emnet, stadig er store problemer med at skabe ordentlige forhold for både børn og ansatte.

”Tidligere har en undersøgelse fra Realdania og DTU vist, at 90 procent af folkeskolernes klasselokaler i løbet af en skoledag overskrider det CO2-niveau, myndighederne anbefaler. Samtidig er der for lidt lys og for meget støj i mindst halvdelen af tiden. Det er simpelthen bare ikke godt nok,” siger Maria Christina Rizzo.

Konsekvenserne af det dårlige indeklima i skolerne er bl.a. træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær hos både elever og undervisere.

”Vi kan se, at elever på skoler med mekaniske ventilationsanlæg klarer sig langt bedre i de nationale tests. Samtidig reducerer et godt indeklima antallet af sygedage for elever og lærere. Der er med andre ord god samfundsøkonomi i et bedre indeklima,” fastslår Maria Christina Rizzo.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.