troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Vigtigt første skridt på vejen mod en reform af Danmark

TEKNIQ Arbejdsgiverne roser den første rapport fra Reformkommissionen, som blev præsenteret i dag, for i høj grad at have blik for erhvervslivet i arbejdet med at styrke social mobilitet, beskæftigelse og produktivitet. Nu ser Danmarks tredjestørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation frem til løsningerne på udfordringerne.

Reformkommissionen, der blev nedsat af regeringen i 2020, kunne i dag præsentere sin første delrapport. Rapporten sætter fokus på fem konkrete udfordringer, som det danske samfund i almindelighed, og arbejdsmarkedet i særdeleshed står overfor de kommende år.

”Vi står i en situation, hvor vi skal sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft i en lang række brancher – ikke mindst de brancher, der skal drive den grønne omstilling og den fortsatte digitalisering af samfundet. Derfor er det også afgørende at få belyst de primære udfordringer, som vi skal håndtere, så udfordringerne ikke udvikler sig til deciderede stopklodser for den økonomiske vækst,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Unge skal motiveres

Han peger bl.a. på udfordringen med de mange unge, der går tabt i uddannelsessystemet efter folkeskolen, og tunnelsynet i uddannelsesvejledningen.

”Vi har brug for at samle disse unge op og sikre, at de møder arbejdsmarkedet på en god måde og bliver motiveret til fremtiden. Det er indlysende, at folkeskolen skal klæde eleverne ordentlig på – man skal ikke kunne komme ud af folkeskolen uden basale kompetencer, som man kan det i dag. Og for den skoletrætte kan en tur ud på virksomhederne give motivation, inden man vender tilbage til skolebænken senere,” siger Troels Blicher Danielsen og fortsætter:

”Vi skal også fortsætte indsatsen, så det bliver tydeligt for enhver, at vejene til et godt og langt arbejdsliv er mangfoldige. Eksempelvis kan vi i installationsbranchen se, hvordan en effektiv indsats på lærlingeområdet, og det at stille krav til de unge, er med til at trække flere unge ind på uddannelserne,” siger Troels Blicher Danielsen.

Ingen vækst uden arbejdskraft

En anden af de udfordringer, der fremhæves i dagens rapport, er det uudnyttede produktivitetspotentiale i erhvervslivet.

”Det er helt rigtigt set af Reformkommissionen, at man stiller spørgsmålstegn ved, om vi i øjeblikket har et arbejdsmarked, der understøtter erhvervslivets behov på både kort og især længere sigt. Her er det eksempelvis vigtigt, at vi styrker arbejdskraftens mobilitet, virksomhedernes mulighed for innovation og den konstante udvikling af nye kompetencer. Kun på den måde kan vi sikre de private virksomheders muligheder for vækst og større produktivitet til gavn for hele samfundet,” siger Troels Blicher Danielsen.

Han anerkender desuden, at rapporten helt overordnet har fokus på vigtigheden af at sikre erhvervslivets arbejdsbetingelser fremadrettet.

”Det er erhvervslivet, der er rygraden for både samfundsøkonomien, og når det gælder om at skabe nye jobs, der kan styrke vores position i førerfeltet for den teknologiske udvikling. Og selvom rapporten fra Reformkommissionen i første omgang primært udpeger udfordringerne og ikke i så høj grad kommer med løsningsforslag, så er den et vigtigt første skridt på vejen,” siger Troels Blicher Danielsen.

”Vi og vores medlemsvirksomheder er i hvert fald klar til at påtage os vores del af opgaven, når der skal findes konkrete løsninger på de udfordringer, der nævnes i rapporten,” understreger han.

De fem udfordringer, der nævnes i rapporten fra Reformkommissionen er:

  • Unge med uforløst potentiale
  • Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret
  • Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige
  • Uudnyttet produktivitetspotentiale

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.