Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ny gas på gamle rør skal hjælpe den grønne omstilling på vej

Biogas vil, sammen med stadig flere varmepumper, spille en rolle i fremtidens energisystem. Det står klart, efter at biogassens fremtid har været til debat i Folketinget.

Det vil kræve andet og mere end flere varmepumper, når vi skal gøre opvarmningen af landets bygninger grønnere. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne bidt mærke i et svar til Klima, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor Energistyrelsen har oplyst om biogassens fremtid i Danmark.

Styrelsen forventer således, at der i 2030 vil være biogas nok til at opvarme næsten 150.000 enfamiliehuse. Derudover vil der være biogas til både industri og fjernvarmeproduktion.

”Det samlede gasforbrug til opvarmningsformål vil falde betragteligt, når vi udfaser naturgassen, men biogas vil fortsat spille en rolle i fremtidens energisystem og i den grønne omstilling,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Omstilling med omtanke

Biogassens rolle i opvarmning af bygninger er dog fortsat et uafklaret kapitel. Han foreslår derfor, at man fra politisk hold får udarbejdet en plan for udfasningen af naturgassen.

”Og det skal ikke bare ske ved ukritisk at pille alle gaskedler i boliger ned hurtigst muligt. Man bør på nationalt niveau afklare, hvor gasnettet med fordel kan lukkes, og hvor det er fornuftigt at beholde det for at kunne bruge biogassen effektivt. Det giver boligejerne de bedste muligheder for at bidrage til den grønne omstilling,” siger Simon O. Rasmussen.

Han understreger samtidig, at gasopvarmning ikke behøver at være en knast i den grønne omstilling.

”Problemet er ikke gasnettet i sig selv men det, der flyder i rørene. Biogas er i modsætning til naturgas en grøn, og CO2venlig opvarmningskilde. Biogassen iblandes naturgassen i dag og udgør ifølge en ny rapport fra Evida allerede 21 procent af den gas, der forbrændes i de eksisterende fyr. Derfor er det ikke et spørgsmål om enten gasfyr, fjernvarme eller varmepumper men om både og,” vurderer Simon O. Rasmussen.

Hybridpumper forbedrer udbyttet

Han peger samtidig på endnu en fordel ved at styrke markedet for biogas.

”Der findes allerede i dag hybridvarmepumper, som kan give en god udnyttelse af både grøn strøm og grøn gas, fordi hovedparten af opvarmningen sker på el, mens ca. 20 procent af opvarmningen klares med gas. Det muliggør at langt flere husstande end de 150.000 vil kunne få glæde af løsningerne,” siger Simon O. Rasmussen og forklarer:

”Disse pumper kan derudover bidrage til fleksibilitet i elsystemet og reducere risikoen ved høje elpriser, når forbruget er størst, hvilket bliver et stort behov i fremtidens energisystem. Men det kræver at man styrker overgangen fra natur- til biogas og ikke blot kører videre med den uprioriterede udfasning af gaskedler, vi ser i de tilskudsordninger, der er nu.”


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.