troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Rigide dataregler bremser grøn omstilling

Bedre adgang til data fra fjernaflæste målere til el, vand og varme kan sikre store gevinster for både bygningsejere og installatører – men sådan er det ikke i dag. Det konkluderer en ny rapport fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vigtige data går til spilde, når fjernaflæste målere til el, vand og varme følger forbruget i landets bygninger. Ved at bruge disse data rigtigt kunne bygningsejere energieffektivisere langt bedre end i dag, og samtidig kunne der skabes nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Det er et par af hovedkonklusionerne i rapporten ”Slip data fri” fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Ved at åbne adgang til disse data kan man blandt andet hjælpe bygningsejerne med at optimere deres installationer og mindske energispildet. Det kræver bare, at politikerne er klar til at træffe de nødvendige beslutninger,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Ret beset er der tale om data, som de enkelte bygningsejere har betalt for via opsætningen af målere og sensorer. Men samtidig er det data, som det kan være mere end almindelig svært at få adgang til.”

”Ved at give bygningsejerne – og deres installatører – adgang til alle data fra målerne i realtid, kunne man styrke kampen for et bedre klima, reducere energispild, forhindre bygningsskader samt effektivisere drift og service af bygninger. Hvis eksempelvis en boligs vandforbrug stiger voldsomt, når frosten slipper sit tag i Danmark, kan det være tegn på, at der er sket en frostsprængning på et vandrør, som står og løber. Og så kan bygningsejeren eller installatøren reagere hurtigt, før det udvikler sig til en alvorlig og dyr vandskade.”

Rapporten peger på en række barrierer for bedre brug af de mange data. Det gælder bl.a.:

  • At data kommer i mange forskellige formater – og ikke er standardiserede.
  • At data er spredt på mange forskellige platforme.
  • At det ikke er muligt at få data i realtid.
  • At det er uklart, hvem der ejer data, så bygningsejere skal give adgang ved hver enkelt opgave – og dermed forhindrer mulighed for ”service før nedbrud”.

”Forsyningsselskabernes de facto monopol på data er en reel barriere for de virksomheder, der ønsker at tilbyde innovative energiløsninger til kunderne. Det gør det unødigt vanskeligt for bygningsejerne at spare penge og reducere deres klimabelastning,” konstaterer Troels Blicher Danielsen.

”Slip data fri”-rapporten peger på en række mulige løsninger på dataudfordringerne. Blandt andet bør måleropgaven samles hos én neutral operatør, og ejerskabet til data skal afklares. Derudover skal der stilles krav om, at forbrugerne skal have adgang til data fra deres fjernaflæste målere i realtid.

”Målerne ER opsat og betalt, og de sender allerede nu en konstant strøm af data, som vi bare udnytter alt for dårligt. Det er et godt eksempel på, at den offentlige digitaliseringsindsats halter efter og mangler at ”slippe data fri”. For offentlige data er det råstof, der kan være med til at skabe nye forretningsmodeller på et tidspunkt, hvor der er brug for at styrke erhvervslivets muligheder efter coronakrisen,” siger Troels Blicher Danielsen.

BEMÆRK: Læs hele rapporten her!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.