troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Velkendte, men fornuftige grønne budskaber i åbningstale

TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over, at den grønne dagsorden som forventet kom til at dominere under statsminister Mette Frederiksens åbningstale, da Folketinget slog dørene op til en ny sæson.

Grøn omstilling og store, miljøvenlige visioner var i fokus under statsministerens åbningstale i dag. Det glæder TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Det er positivt, at statsministeren med sin tale lægger op til en borgernær forankring af den grønne omstilling. Det er ved at være sidste udkald, hvis Danmark skal være foregangsland, og det kræver, at hele samfundet – ikke mindst boligejerne – er med på vognen,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der som landets tredjestørste arbejdsgiverorganisation repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Jagten på arbejdskraft

Han peger også på udfordringerne med at skaffe arbejdskraft som et vigtigt fokuspunkt under statsministerens åbningstale.

”Vi har længe sagt, at vi uddanner for lidt til fremtiden og for meget til fortiden. Og det er godt at høre, at Mette Frederiksen har samme oplevelse. Det kræver en benhård prioritering fremadrettet med markante nye skridt og massive investeringer i vores uddannelser, hvis vi skal ændre på dette,” siger Troels Blicher Danielsen og uddyber: 

”Statsministeren kom eksempelvis selv ind på, at man skal tænke elektriker og ingeniør-fagene tættere sammen. Det vil kræve endnu større faglighed på elekrikeruddannelsen, hvor vi allerede har foreslået, at der skal findes penge til yderligere 5 skoleuger, så de kommende lærlinge bliver forberedt på alle de ikke mindst teknologiske krav, der venter, når de træder ud i virkeligheden.” 

”Dansk erhvervsliv står overfor en lang række udfordringer, med manglen på arbejdskraft som den helt centrale. Og vi håber, at statsministerens fokus på netop erhvervslivet også kommer til udtryk, når de fine visioner skal forvandles til konkret, politisk handling de kommende måneder.”

Livslang læring

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne bider man også mærke i, at statsministeren i sin tale lagde op til, at læring og videreuddannelse i højere gang end i dag skal strække sig gennem hele arbejdslivet. Ligesom at man vil inddrage alle relevante parter til at bidrage aktivt, når de strukturelle udfordringer på uddannelsesområdet skal løses.

”Der er ingen tvivl om, at efteruddannelse er et vigtigt element, når landets virksomheder skal sikre, at deres medarbejdere har de nødvendige, opdaterede kompetencer – især indenfor de fag, hvor den teknologiske udvikling har mest fart på. Vi er i hvert fald klar til at bidrage med vores erfaringer, når fremtidens uddannelsessystem skal sammensættes,” understregede Troels Blicher Danielsen.

”Men det kræver naturligvis også, at medarbejderne kan se fornuften i at dygtiggøre sig – ikke mindst økonomisk. Derfor er der brug for, at regeringen, som vi har foreslået, får hævet topskattegrænsen, så den enkelte faglærte får endnu større udbytte af at gøre en ekstra indsats.”


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.