Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Beløn de efterspurgte seniorer

Regeringens forslag om at belønne arbejdende seniorer med en skattepræmie på 65.000 kr. er et vigtigt initiativ for bl.a. installations- og metalvirksomhederne hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. Men regeringens reformer bør gå længere.

Medlemsvirksomhederne hos TEKNIQ Arbejdsgiverne mangler allerede i dag faglært arbejdskraft – og det kommende årti vil en stor gruppe af faglærte kunne gå på efterløn eller pension. Regeringen kan ifølge arbejdsgiverorganisationen med fordel gå et skridt videre, end der er lagt op til i det nye reformudspil, og målrette en særlig belønning til de faglærte grupper, der er størst mangel på i virksomhederne.

Det kunne eksempelvis være faggrupper som elektrikere, smede, industriteknikkere og vvs’ere.

”Virksomheden har utrolig stor interesse i at bevare seniorerne som arbejdskraft – de er kulturbærere og får enderne til at mødes i hverdagen. Derfor havde vi også gerne set, at regeringen gik endnu længere og fx gav et særligt tillæg til præmien for personer, der arbejder videre inden for arbejdsområder, hvor der er mangel på medarbejdere,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation og repræsenterer cirka 4.100 virksomheder inden for el-, vvs- og metal.

Regeringen foreslår i sit nye reformudspil at forhøje præmierne fra 43.697 til 65.000 kr. for beskæftigelse i første år og fra 26.000 til 35.000 kr. for beskæftigelse i andet år efter folkepensionsalderen.

”Det er positivt, at regeringen ser hele vejen rundt og finder forskellige skruer, der kan øge arbejdsudbuddet – både blandt unge, ledige og seniorerne. Vi har behov for mange initiativer,” siger Maria Schougaard Berntsen.

Samlet set leder reform-udspillet til et øget arbejdsudbud på 10.500, og det er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne et skridt i den rigtige retning. Men aktuelt er arbejdskraftbehovet langt større.

”Der er især én skrue, som regeringen ikke har taget fat i – nemlig muligheden for at rekruttere udenlandske ansatte. I dag tager det flere måneder at behandle arbejdstilladelser for danske virksomheder, når de vil ansætte udenlandske medarbejdere. Og mens virksomhederne går og venter på svar, risikerer de, at medarbejderen springer fra,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne understreger, at det må være et absolut minimum, at virksomhederne kan regne med, at myndighederne opfylder sine egne servicemål på 30 dages svartid.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.