Brug for mindre bøvl i hverdagen for danske virksomheder

Det er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne tiltrængt, at regeringen vil gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. Det er dog vigtigt, at de store visioner følges op af konkret handling.

Det er besværligt at drive virksomhed i Danmark, hvor en stadig strøm af nye, krav de senere år blot har øget den administrative byrde. Derfor glæder det også TEKNIQ Arbejdsgiverne, at regeringen med sit reformudspil vil gøre virksomhedernes hverdag lettere.

”Der er tale om en håndfuld initiativer, som samlet set kan få stor positiv betydning for ikke mindst SMV’ernes mulighed for at drive virksomhed. Vores håb er så, at man denne gang også får realiseret alle de gode intentioner, så de ikke fuser ud i det rene ingenting, som vi tidligere har oplevet det,” siger Alexander Severinsen Ulrich, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Mere plads til fremsynethed

Han peger især på forslaget om at gøre fradraget for virksomhedernes udgifter til forskning (FoU-fradraget) på 130 procent permanent og planerne om at oprette et partnerskab for viden og vækst.

”I det hele taget er det fornuftigt at kigge erhvervsstøtteordningerne igennem for at se, om midlerne kan omstruktureres på en simplere måde, der opfordrer virksomhederne til at investere mere i forskning og udvikling. I den sammenhæng er det dog vigtigt, at man genovervejer, hvordan FoU-fradraget udregnes, og hvordan det kan gøres mere rentabelt for også SMV’er at benytte det. Vi oplever fra vores medlemmer, at der kan være store administrative omkostninger forbundet med at bruge fradraget. Den situation skal vi undgå,” siger Alexander Severinsen Ulrich og uddyber:

”Der er stort potentiale i, at erhvervslivet og forskningen på landets universiteter kobles tættere sammen. TEKNIQ Arbejdsgiverne er i hvert fald klar til at bidrage med industriens synsvinkel på dette behov.”

Tiltrængt forenkling

Han er også glad for regeringens ønske om en sammenlægning af EKF, Vækstfonden og Den grønne investeringsfond.

”Det er positivt, at regeringen tænker i yderligere forenklinger i den struktur, som understøtter virksomhedernes udvikling. En sammenlægning kan også medvirke til, at der kommer en samlet strategi, for, hvordan regeringen ønsker at understøtte virksomhederne – særligt når kapitalgrundlaget for den samlede fond øges så markant. I den forbindelse er det vigtigt, at der kommer konkrete produkter på bordet, som kan hjælpe de familieejede virksomheder ved generationsskifter, nu hvor skatten på generationsskifte er steget så mærkbart,” understreger han.

I det hele taget understreger han igen behovet for at få lettet de administrative byrder for erhvervslivet – både ved at forbedre mulighederne for at indberette digitalt, og ikke mindst i forbindelse med offentlige udbud.

”Derfor vil vi også gerne kvittere for regeringens intentioner om at ændre udbudsloven. Det er i den grad tiltrængt. TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at regeringen især nøje overvejer, hvordan loven kan ændres, så SMV’er ikke er afhængige af indgåelse af konsortier for at kunne byde på offentlige udbud,” siger Alexander Severinsen Ulrich.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.