Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Lavere elafgift er en investering i fremtiden

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om regeringens planer i det nye reformudspil, selvom det på kort sigt kan trække ned i CO2-regnskabet.

Billigere strøm til danskerne. Det kan blive resultatet, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om at sænke elafgiften gradvist med 23 øre/kWh frem mod 2030, som det foreslås i reformudspillet ”Danmark kan mere I”.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne anerkender man tanken om at bruge adgangen til billigere strøm som løftestang for den grønne omstilling.

”Det vil eksempelvis gøre det endnu mere økonomisk attraktivt at investere i en elbil eller i at skifte fra fossil opvarmning til en varmepumpe. Og det er tiltrængt i takt med, at de øvrige støtteordninger enten reduceres eller udfases,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der som landets tredjestørste arbejdsgiverorganisation repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Regeringens forslag om en sænkelse af elafgiften er blevet kritiseret for at øge forbruget af el i en grad, hvor den vedvarende energiproduktion ikke kan følge med – og dermed for at sætte et negativt aftryk på CO2-regnskabet.

”Jeg kan sådan set godt følge kritikken. Vores holdning er bare, at der er behov for at se mere langsigtet på hele den grønne omstilling. Ved at skabe et stærkere økonomisk incitament til at investere i grønnere teknologier hos både erhvervslivet og i de private hjem, skaber vi også grundlaget for det marked, der på sigt skal drive os frem mod et mere miljøvenligt energiforbrug,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Initiativet styrker jo også den elektrificering, som er bydende nødvendig for en grøn omstilling af det danske energisystem. Og i takt med at vi får udbygget produktionen af vedvarende energi, vil CO2-gevinsten ved overgangen til eksempelvis elektriske varmepumper og elbiler bare blive endnu større.”


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.