TEKNIQ Arbejdsgiverne i medierne - uge 28

Markant lærlingefremgang, forringede testmuligheder ved grænserne og rekrutteringsudfordringer.

Det er nogle af de emner, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne har markeret sig i medierne den seneste tid.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.