Trepartsaftalen er et skridt på vejen til at sikre flere faglærte – også i hovedstaden

Det er lykkedes at sikre, at virksomheder, der i dag ikke bidrager nok til at uddanne lærlinge, skal betale mere. Samtidig får de virksomheder, som uddanner mange lærlinge, et lille skulderklap. Det glæder installationsbranchens organisation, TEKNIQ.

”Vi har brug for flere dygtige elektrikere og vvs’ere i hovedstadsområdet. Derfor er jeg glad for, at den nye trepartsaftale giver bedre vilkår, når vi som virksomheder skal indgå de nødvendige uddannelsesaftaler,” siger Lars Dyrstrøm, Dyrstrøm VVS ApS og formand for TEKNIQ-råd Hovedstaden, som reaktion på den netop indgåede trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter.

”Særligt er der grund til at fremhæve, at det er helt nødvendigt, at alle virksomheder og brancher er med til at løfte opgaven. Derfor er det helt fint, at de virksomheder, som ikke uddanner lærlinge, skal betale noget mere – forhåbentlig vælger de så i stedet at påtage sig et ansvar og uddanne lærlinge.”

”Der er så småt ved at komme gang i installationsvirksomhedernes ordrebøger her i regionen, og den udvikling kan vi kun fastholde, hvis der er tilstrækkeligt med dygtige medarbejdere,” siger Lars Dyrstrøm.

Han bakkes op af Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i installationsbranchens organisation TEKNIQ:

”Regningen fordeles nu mere retfærdigt mellem de virksomheder, der uddanner for få lærlinge, og dem der uddanner mange. Og det er et vigtigt skridt på vejen til at få flere lærlinge og dermed dygtige faglærte, som Danmark har så hårdt brug for de kommende år,” siger han.

”De danske el- og vvs-virksomheder uddanner suverænt flest lærlinge i forhold til antal beskæftigede faglærte, men der er også brug for, at virksomheder i andre brancher trækker i arbejdstøjet og yder deres del,” siger Niels Jørgen Hansen, som nu ser frem til at få de sidste detaljer i aftalen på plads.

I dag uddanner TEKNIQs medlemsvirksomheder 95 procent af alle elektrikere i Danmark. Til gengæld er det kun 40 procent, der ti år efter endt uddannelse arbejder i installationsbranchen, mens de øvrige arbejder i eksempelvis industrien. Installationsbranchen uddanner 18 lærlinge per 100 faglærte. I byggeriet er det tilsvarende tal 11 og i industrien 5.

Flere må bidrage
”Der er brug for også at belønne de virksomheder, som allerede gør det godt, og motivere dem til at uddanne endnu flere lærlinge – men her er den økonomiske gulerod i trepartsaftalen desværre beskeden,” siger Niels Jørgen Hansen.
Der oprettes en pulje på 20 mio. kr. i 2018, som ved årets afslutning skal fordeles mellem de virksomhederne, der har uddannet ”ekstra” lærlinge inden for mangelområder.

”Vi havde foretrukket, at der var tale om en fast præmie og af en størrelse, som batter noget. Der er jo en tilbøjelighed til at løbe lidt stærkere, når man kender den præmie, man løber efter,” siger Niels Jørgen Hansen.

Der afsættes også 30 mio. kr. til bonus i 2017, som arbejdsmarkedets parter skal aftale den nærmere fordeling af.

TEKNIQ er til gengæld tilfreds med, at parterne er blevet enige om at hæve lærlingerefusionen med 7,4 procent – det vil sige den lønrefusion, virksomhederne får, når deres lærlinge er på skole.

”Det letter omkostningerne og gør det mere attraktivt for virksomhederne at ansætte lærlinge,” siger Niels Jørgen Hansen.

En fælles opgave
Samtidig er han tilfreds med, at der nu generelt kommer fokus på, at alle brancher må bidrage til at skabe plads til flere lærlinge:

”Det er første gang, man for alvor anerkender den store indsats, nogle virksomheder og brancher gør for at uddanne fagfolk, mens indsatsen andre steder er noget mere begrænset,” siger han.

”Med det konstruktive resultat i trepartsaftalen ser vi frem til, at også virksomheder i andre brancher bliver motiverede til i endnu højere grad at slå dørene op for flere lærlinge. Kun på den måde kan vi sammen være med til at sikre, at den økonomiske udvikling ikke bliver bremset af manglen på dygtige faglærte.”

Yderligere oplysninger:
Lars Dyrstrøm, Dyrstrøm ApS og medlem af TEKNIQ-råd Hovedstaden, mobil 49 19 00 75
Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ, mobil 40 74 43 60

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.