Afsked og opsigelse

Ansættelse og afsked
Saglig afskedigelse

Afskedigelse af medarbejdere skal altid ske på et sagligt grundlag. Læs her hvad "sagligt" dækker over.

Læs mere
Bliv medlem
Overenskomsterne om afsked, varsler og blanketter

Ved opsigelse af en medarbejder skal man være opmærksom på bl.a. varsler, lønudbetaling, aflevering af værktøj og om medarbejderen bliver opsagt under sygdom.

Læs mere
G-dage
G-dage

NYE REGLER PR. 1. JULI 2017 - G-dage er dagpengegodtgørelse som betales af arbejdsgiveren for lønmodtagerens 1. og 2. ledighedsdag. Der betales ikke G-dage til medarbejdere, som selv siger op.

Læs mere
Mand set bagfra
Afskedigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Tillidsrepræsentanter er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, der betyder, at afskedigelse kun kan ske af "tvingende årsager".

Læs mere
Sygefraværssamtale
Aftrædelsesinterview

Aftrædelsesinterviewet har til formål at give virksomheden indsigt i den tidligere medarbejders overvejelser omkring afskeden.

Læs mere
Autorisationudland
Afskedigelse af udenlandsk arbejdskraft

En udenlandsk medarbejder fra et EØS-land, som ønsker at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark, skal have udstedt en EØS 4.0-attest.

Læs mere
LLu på erhvervsskolerne
Afskedigelse af større omfang

Masseafskedigelser er når over en bestemt procentdel af virksomheden afskediges. Læs reglerne her.

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.