Ansættelse på El-Fagets Funktionæroverenskomst

TEKNIQ og Dansk El-Forbund har ved overenskomstfornyelsen i 2017 indgået en ny overenskomst for elektrikere og medarbejdere med anden elteknisk erhvervsuddannelse, som højeste uddannelsesniveau, der er beskæftiget med teknisk bistandsydelse indenfor funktionærlovens dækningsområde.

Overenskomsten omfatter ikke medarbejdere, der i overvejende grad udfører arbejde, som forudsætter et højere uddannelsesniveau end erhvervsuddannelse.

Ledere er heller ikke omfattet af overenskomsten.

Overenskomsten omfatter heller ikke medarbejdere, der er teknisk ansvarlige. Sådanne medarbejdere er typisk omfattet af TEKNIQs overenskomst med Teknisk Landsforbund.

Løn

Der er ingen lønsatser i overenskomsten. Løn er et individuelt anliggende, som aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. Der er mulighed for at aftale funktionsløn/jobløn, således at overarbejde er indeholdt i lønnen.

Ansættelseskontrakt 

Der er udarbejdet en særlig ansættelseskontrakt, som findes på hjemmesiden under blanketter.


Senest opdateret 13-08-2018

El-Fagets Funktionær-overenskomst

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.