Rekruttering fra EU/EØS-lande og Schweiz

Mand set bagfra

En EU-borger har ret til at arbejde i et andet EU-land uden arbejdstilladelse og under samme løn og ansættelsesbetingelser som danske arbejdstagere.

Nordiske statsborgere 

Statsborgere fra Sverige, Finland, Norge og Island kan frit arbejde i Danmark, hvis de ansættes på de samme vilkår som en dansk medarbejder, dvs. overenskomstlignende vilkår. 

Registreringsbevis

Ved ophold i Danmark i en periode på mere end 3 måneder skal EU-borgere have et registreringsbevis hos statsforvaltningerne. 

Erfaringsmæssigt vil langt hovedparten af arbejdstagerne anmode om registreringsbevis allerede ved påbegyndelsen af opholdet i Danmark, da registreringsbeviset bl.a. udgør forudsætningen for at modtage CPR-nummer og danskundervisning. 

Ansøgningsskema kan hentes hos den lokale statsforvaltning eller på nyidanmark.dk.

Medarbejderen skal udfylde ansøgningsskemaet og møde personligt på Statsforvaltningen. Følgende skal medbringes:

  • Ansættelseskontrakt med angivelse af løn, ansættelsestidspunkt samt henvisning til hvilken overenskomst pågældende er omfattet af. 
  • 2 pasfotos.
  • Personlig legitimation, fx pas. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.