MUS-samtaler

Arbejdspladsvurdering

Medarbejderudviklingssamtalen kan bruges til at afstemme forventninger mellem virksomheden og den enkelte medarbejder

Formål med MUS-samtalen

Lederen har ansvaret for at indkalde til og afholde medarbejderudviklingssamtalerne. Lederen skal sørge for, at der er bedst mulig overensstemmelse mellem formål og resultat af medarbejderudviklingssamtalen og de arbejdsvilkår som den enkelte medarbejder oplever i dagligdagen. Formålet for samtalen er således, at:

  • Øge medarbejderens forståelse for virksomhedens situation og fremtidsplaner.
  • Følge op på og aftale nye mål for indsats og præstation med den enkelte medarbejder.
  • Sikre sammenhæng mellem virksomhedens behov for kompetencer og den enkelte medarbejders udviklingsønsker.
  • Få feedback på, hvordan samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere opleves, og hvordan det eventuelt kan forbedres.
  • Få idéer til forandringer og forbedringer, og afdække eventuelle skjulte kompetencer hos den enkelte medarbejder, som eventuelt kan gøres nyttige i virksomheden.

Forudsætningen for at medarbejderudviklingssamtalen bliver en succes er blandt andet at begge parter, både leder og medarbejder, er velforberedt, tager samtalen seriøst, og er indstillet på at føre de aftaler, der indgås under samtalen, ud i livet. 

Forberedelse til samtalen

God forberedelse er vigtigt, både for dig som leder og medarbejderen. Det sikrer at dialogen bliver kvalificeret, og tager afsæt i konkrete oplevelser og eksempler fra dagligdagen. 

Husk under samtalen at aktiv lytning er et værdifuldt værktøj. Husk også at det er vigtigt at samtalen foregår som en åben og ærlig dialog, og uden forstyrrelser – det er jo selve samtalen, der skal være i fokus. 

Gensidig tillid og åbenhed er forudsætningen for en åben og ærlig dialog, også om mindre behagelige emner. 

Medarbejderen bør gå fra samtalen med et klart billede af, hvad du forventer, hvad han eller hun kan forvente af dig, hvilke handlinger han selv eller du vil sætte gang i og hvornår, samt – ikke mindst – hvad du ikke vil gøre og hvorfor.Senest opdateret 18-06-2015

Materiale til MUS-samtale

Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.