Personaleledelse

Uddannelsesaftale ny

Personaleledelse er betegnelsen for den del af en leders opgaver, der har at gøre med at ansætte, udvikle og motivere medarbejdere. Det er dermed de opgaver der har at gøre med at lede de menneskelige ressourcer på en arbejdsplads.

Personaleledelse og faglig ledelse hænger sammen 

Ofte bliver personaleledelse og faglig ledelse betegnet som modsætninger. Fordommen er, at hvis man vil have mere personaleledelse, er det på bekostning af den faglige ledelse. Det er ikke tilfældet. 

Personaleledelse og faglig ledelse går hånd i hånd. Det er i praksis ikke muligt at skelne mellem, hvornår man som leder optræder som personaleleder, og hvornår man er faglig leder. Også selv om fagligheden tit er meget fremtrædende i installationsvirksomheder.

Det er derfor vigtigt, at man som leder er bevidst om hvordan personaleledelsesopgaven skal håndteres. 

Personaleledelse med forskellige formål 

Det kan det være en fordel at skelne mellem opgaver på forskellige niveauer inden for personaleledelse: 

  • daglig personaleledelse; konfliktløsning, stillingstagen til frihed og ferie, godkende kurser, fordele opgaver, udarbejde vagtplaner o.lign. 
  • taktisk personaleledelse; gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, drøfte de ansattes fremtidsplaner, sikre udvikling af kompetencer og personalesammensætning o.lign. 
  • strategisk personaleledelse; planlægge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, analysere kompetencebehov til fremtidige opgaver o.lign. 
God personaleledelse forudsætter, at opgaver på alle tre niveauer løses i den enkelte virksomhed. Senest opdateret 29-03-2015

Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.