Opsigelse af medarbejdernes repræsentanter – tillidsvalgte

Medarbejdernes repræsentant er ikke kun tillidsrepræsentanten.

I overenskomsterne er det primært tillidsrepræsentantens beskyttelse som er beskrevet, men medarbejderne har også andre repræsentanter med særlig beskyttelse ved opsigelse. Det er:

  • Arbejdsmiljørepræsentanten
  • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (eller andre styrende organer)
  • Suppleanter til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
  • Europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer
  • Samarbejdsudvalgsmedlemmer
  • Talsmænd for ledere
  • Medarbejdere som har fremsat krav om ligeløn for sig selv eller andre.
For arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og deres suppleanter samt europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer, gælder samme regler som for tillidsrepræsentanter inden for samme område.

Samarbejdsudvalgsmedlemmer og ledernes talsmænd er ikke beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter. Men samarbejdsudvalgsmedlemmer har i nogle tilfælde et længere opsigelsesvarsel, og opsigelse af en ledertalsmænd skal følge en særlig procedure.

Der er forbud mod at opsige en medarbejder, fordi denne har fremsat krav om ligeløn, lønvilkår m.v. Reglerne findes i ligelønslovens § 3. Sker opsigelsen, er det op til virksomheden at bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i krav om løn m.v.

Såfremt arbejdsgiver påtænker at opsigelse en medarbejder med den ovenfor anførte beskyttelse mod opsigelse, skal virksomheden altid kontankte Arbejdsgiverne for konkret rådgivning forud for afgivelse af selve opsigelsen opsigelse.

Tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlemmer har en særlig beskyttelse og skal i realiteten være de sidste, der opsiges som led i en afskedigelsesrunde. Der skal foreligge tvingende årsager ved opsigelse af denne medarbejder. Virksomheden skal derfor undersøge alle muligheder for, at opsigelse af den pågældende kan undgås. Måske kan medarbejderen flyttes til anden beskæftigelse inden for virksomheden efter opkvalificering gennem en kortere efteruddannelse.

I øvrigt skal opsigelse af en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant altid ske ved et mæglingsmøde, hvor opsigelsen så kan gives. Opsigelsen har derfor først virkning fra det tidspunkt. Hvis virksomheden ikke overholder de formelle regler om begæring af et mæglingsmøde, er det overenskomstbrud, og der er risiko for, at virksomheden bliver afkrævet en bod

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter inden for timelønsområdet har et forlænget opsigelsesvarsel på 5 måneder, og hvis medarbejderen har fungeret som repræsentant i 5 år, forlænges opsigelsesvarslet med yderligere en måned. Tillidsrepræsentanter inden for funktionærområdet har ikke forlænget opsigelsesvarsel.


Senest opdateret 16-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.