Ændringer i overenskomsten i forhold til blikområdet

I forbindelse med forårets overenskomstfornyelse er de væsentligste ændringer for blikområdet:

  • Landspriskurant for blikkenslagerarbejde Afsnit 06 (Tag-, facade- og kvistdækning - Skifer) ændres således, at der i overskriften i punkt 1. indsættes, at skifer til og med punkt 4. kun er gældende for eternit/pap/kunstskifer.
  • Skiferafsnittet (Afsnit 06) punkt 6. ændres til, at dette afsnit kun er gældende for naturskifer, og kun hvis der oplægges flere skifer end 12 stk. pr. m2. Endvidere stiger Afsnit 06, punkt 6. med 9,2 pct.
  • For at modsvare at Afsnit 06, punkt 6. stiger i procent, falder Afsnit 04 (Hætter), punkt 1 (ZINK Hætter) med 4,2 pct. og Afsnit 05 (Tag-, facade- og kvistdækning), punkt 10. (Kvistdækning, kvisttag, flunker, forside) med 5 pct.
  • Der er endvidere aftalt at der i overenskomstperioden 2020-2023 skal prissættes facadedækning for naturskifer, kassettedækning, tyndplader samt tombakplader.

Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes Arbejdsmarkedsafdeling på tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.