Personaleforhold

VVS og gasinstallatør i udlandet
Arbejdstid

Rammerne for arbejdstidens længde og placering fastsættes i overenskomsten.

Læs mere
Ferie
Ferie, fridage, fritvalg og omsorgsdage

Få styr på feriekort, feriepenge og forskellen på feriefridage og søgnehelligdage.

Læs mere
Ny ferielov 2020
Den nye ferielov

Få overblik over reglerne i den nye ferielov og vigtige skæringsdatoer.

Læs mere
film om ny ferielov
Infofilm om den nye ferielov

Se animationsfilm fra virk.dk om betydningen af den nye ferielov.

Læs mere
Graviditet og barsel
Graviditet og barsel

Der findes fire typer af orlov i forbindelse med fødslen af et nyt barn. Som arbejdsgiver kan du som udgangspunkt få refusion for lønudgifter i orlovsperioden.

Læs mere
Sygdom
Sygdom

Få styr på alt fra fraværsregistrering til sygeløn.

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.