Arbejdstid

VVS og gasintallatør i udlandet

Rammerne for arbejdstidens længde og placering fastsættes i overenskomsten.

Arbejdstiden er det antal timer, hvor medarbejderen er til rådighed for virksomheden, og som modsvarer den løn, virksomheden betaler. I arbejdstiden indgår ikke pauser, med mindre det er aftalt, at virksomheden betaler pauser. I TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster tæller pauser ikke med i arbejdstiden. 

Virksomheden kan inden for de lovgivnings- og overenskomstmæssige rammer fastsætte arbejdstiden og i øvrigt kræve, at denne udfyldes effektivt og alene afbrudt af fastsatte pauser.

Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdages periode må efter arbejdstidsloven ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde, beregnet over en periode på 4 måneder.
For natarbejdere må den normale arbejdstid ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer, beregnet over en 4 måneders periode.

Ovenstående kan ikke fraviges ved en lokalaftale, men  kan fraviges i nødvendigt omfang, hvis en ulykke, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder påvirker driften af virksomheden. Fravigelsen skal da kunne dokumenteres ved et notat i tilsynsbog eller lignende.

Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Fridøgnet skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Endvidere findes der nærmere retninglinjer for fastlæggelsen af den daglige arbejdstid i de enkelte overenskomster.

Virksomheden kan  kun disponere over medarbejderen inden for arbejdstiden.

Læs mere om arbejdtid via linkoversigten til højre på denne side.Senest opdateret 17-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.