Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Overgangen til den nye ferielov


(Klik på grafikken for at se den i højere opløsning)

Når vi den 1. september 2020 skifter fra forskudt optjening af og afholdelse af ferie over til samtidighedsferie, vil der opstå den situation, at medarbejderne allerede har optjent ferieret og feriepenge til perioden efter 1. september 2020, hvor de efter den ny ordning optjener samtidighedsferie.

Derfor er det nødvendigt med en overgangsordning, da det ikke er meningen, at lønmodtagerne skal have et års dobbelt ferie og dobbelte feriepenge. Man taler om, at der er tale om ”overskudsferie”. De feriepenge, der er opsparet til overskudsferie, bliver derfor indefrosset og hensat til lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.