Ferier, fridage og fritvalg

Ferie
Ferieregler, løn og feriepenge

Ferie optjenes i kalenderåret, men afholdes i ferieåret. Men hvem har ret til løn under ferie, og hvem skal have feriegodtgørelse?

Læs mere
Feriepenge
Feriekort

TEKNIQs medlemsvirksomheder er forpligtet til at indberette ferieoplysninger til DA's elektroniske ferieregister - ACF.

Læs mere
Ferier og fridage
Søgnehelligdage, feriefridage og fritvalgsordning

SH-dage, Grundlovsdag, 1. maj og frit valg. Få styr på, hvad det betyder.

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.