Børneomsorgsdage

Omsorgsdage

Medarbejdere med ni måneders anciennitet har ret til to børneomsorgsdage per ferieår.

Der er nu indført ret til børneomsorgsdage i alle TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster. 

Fælles for overenskomsterne gælder det, at medarbejderen skal have mindst ni måneders anciennitet, førend retten til frihed opnås.

Der kan maksimalt afholdes to omsorgsdage per ferieår. Dette uanset hvor mange børn medarbejderen har.

Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene afholdes uden løn, medmindre medarbejderes anmoder om betaling fra enten SH eller fritvalgskontoen.


Senest opdateret 08-11-2019

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.