Barselsorlov

Graviditet og barsel

Kun moderen kan få barselsorlov. Barselsorloven er 14 uger lige efter fødslen.

Fra fødslen og 14 uger frem er moderen berettiget til barselsorlov. Barselsorloven og den hertil knyttede ret til barselsdagpenge/løn regnes fra dagen efter fødslen og 14 uger frem.

Har hun 9 måneders anciennitet i virksomheden og er dækket af en af TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster på det forventede fødselstidspunkt er arbejdsgiveren forpligtet til at betale løn under orlov. Betalingen fremgår af pjecen "Arbejdsgivers betaling i forbindelse med barsel".

Hvis hun har kortere anciennitet end 9 måneder i virksomheden, har hun ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Udbetaler arbejdsgiveren under barselsorlov hel eller delvis løn, er arbejdsgiveren berettiget til dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark samt fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond.

Forhøjet pensionsbidrag

Der skal indbetales forhøjet pensionsbidrag under kvinders 14 ugers barselsorlov. 2/3 heraf er arbejdsgiverbidrag, mens 1/3 er arbejdstager bidrag. Se de konkrete satser i pjecen "Arbejdsgivers betaling i forbindelse med barsel."


Senest opdateret 03-05-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.