Fædreorlov

Graviditet og barsel

I perioden fra fødslen og 14 uger frem har faderen ret til to ugers fædreorlov.

De to ugers fædreorlov kan placeres frit i 14 ugers perioden efter aftale med arbejdsgiveren. Faderen har altid ret til at placere fædreorloven i tilknytning til barnets fødsel eller dets modtagelse i hjemmet.

Har den ansatte 9 måneders anciennitet i virksomheden og er dækket af en af TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster på fødselstidspunktet, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale løn under orlov. Betalingen fremgår af pjecen "Arbejdsgivers betaling i forbindelse med barsel".

Har medarbejderen ikke været i virksomheden i 9 måneder, har han ret til barselsdagpenge under fædreorloven fra Udbetaling Danmark.

De to ugers fædreorlov skal som udgangspunkt afholdes i sammenhæng, men kan efter aftale med arbejdsgiveren dog deles i to eller flere perioder. En far kan pr. 1. januar 2018 efter aftale med arbejdsgiveren holde f. eks. en uges orlov umiddelbart efter fødslen og holde den anden uges orlov i uge 4 efter fødslen. Orlov kan også efter aftale med arbejdsgiveren holdes som enkeltdage i f.eks. den 1. uge efter fødslen, i den 3. uge efter fødslen, i den 5. uge efter fødslen osv., forudsat at fraværet ligger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Udbetaler arbejdsgiveren under barselsorlov hel eller delvis løn, er arbejdsgiveren berettiget til dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark samt fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond.


Senest opdateret 03-05-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.