Forældreorlov

Graviditet og barsel

Forældreorloven kan tages af både mor og far. Fordelingen aftales frit.

Barselsloven fastsætter minimumsrettigheder (retten til dagpenge) og længden af forældreorloven. Dertil kommer overenskomsternes regler, der bygger ovenpå lovgivningen og giver medarbejderne ret til betaling, hvis pågældende har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt (terminstidspunktet). Overenskomsterne varierer lidt.

Det siger loven

Forældrene har ret til tilsammen 32 ugers forældreorlov efter fødslen med dagpenge. Fordelingen aftales frit, men skal være meddelt arbejdsgiveren inden 8 uger efter barnets fødsel. Forældrene kan holde orlov samtidigt, og faderen kan bruge af de 32 uger, mens moderen stadig holder barselsorlov.

Én af forældrene har ret til at udskyde 8-13 ugers orlov til afholdelse inden barnet fylder 9 år. Den udskudte orlov, som kan deles i mindre perioder (helt ned til enkeltdage), skal varsles med 16 uger. Efter aftale med arbejdsgiveren kan alle 32 uger udskydes. En sådan aftale gælder kun i relation til den aktuelle arbejdsgiver og skal således fornyes i forbindelse med jobskifte. En ny arbejdsgiver er ikke forpligtet til at forny aftalen.

Hvis orloven holdes uden afbrydelse kan den forlænges med 8 eller 14 uger. Forlængelsen giver dog ikke ret til yderligere dagpenge.

Særligt for el- og vvs-overenskomsterne samt det tidl. Arbejdsgivernes industri- og vvs-overenskomst og TL-overenskomst

Medarbejderen har ret til betalt forældreorlov, forudsat 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt. Retten til betalt forældreorlov udgør maksimalt 16 uger, der fordeles således, at den forælder, der afholder barselsorloven har ret til 5 ugers betalt forældreorlov, og den anden forælder har ret til 8 ugers betalt forældreorlov. De resterende 3 uger ydes til enten den ene eller anden forælder. Se satserne i pjecen ”Arbejdsgivers betaling i forbindelse med barsel

Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion med den maksimale dagpengesats fra Udbetaling Danmark. Hvis refusionen er mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Arbejdsgiveren er også berettiget til refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond.

Orlov skal varsles med 3 uger medmindre andet aftales, og betalt orlov kan maksimalt deles i 2 perioder medmindre andet aftales.

Særligt for HK- og TL-overenskomsten

Reglerne er som for el- og vvs-overenskomsterne - dog skal forældreorloven skal være afholdt indenfor 46 uger efter fødslen.

Lederaftalen

Medarbejdere ansat på lederaftalen har i udgangspunktet de samme rettigheder som gælder for den gruppe, vedkommende er leder for.


Senest opdateret 23-04-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.