Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Graviditetsorlov

Graviditet og barsel

Kun moderen kan holde graviditetsorlov. Den begynder 4 uger før forventet fødsel.

En kvindelig ansat har, uanset om hun er arbejdsdygtig eller ej, ret til at gå fra på graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel.

Har hun 9 måneders anciennitet i virksomheden og er dækket af en af TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster på det forventede fødselstidspunkt, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale løn under orlov. Betalingen fremgår af pjecen "Arbejdsgivers betaling i forbindelse med barsel".

Hvis hun har kortere anciennitet end 9 måneder i virksomheden, har hun ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Udbetaler arbejdsgiveren under graviditetsorlov hel eller delvis løn, er arbejdsgiveren berettiget til dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark samt fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond.

Særligt for ansatte under overenskomsten med Teknisk Landsforbund

I forbindelse med graviditetsundersøgelser har den ansatte frihed med løn.

Lederaftalen

Medarbejdere ansat på Lederaftalen har som udgangspunkt den samme ret til frihed, som gælder den gruppe, vedkommende er leder for. 

 

 


Senest opdateret 01-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.