Arbejdsgivers refusion for barselsdagpenge

Tilskud til lærlinge

Når arbejdsgiver betaler hel eller delvis løn til medarbejdere på orlov, kan udgiften til løn i stort omfang refunderes.

Arbejdsgiveren kan opnå refusion to steder, nemlig fra Udbetaling Danmark og TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond. Der skal sendes separate ansøgninger til de to.

Refusion fra Udbetaling Danmark

Arbejdsgiver har ret til refusion for barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark, når der udbetales løn.

Refusion søges via NemRefusion på www.virk.dk.

Refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond

TEKNIQ Arbejdsgiverne har en refusionsordning, der opkræves til barselsfonden via medlemskontingentet.

TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond yder pr. 1. marts 2021 refusion op til max. kr. 186,44 pr. time inkl. SH, feriepenge af lønnen og pensionsbidrag.

I forbindelse med betaling af særligt pensionsbidrag til moderen under 14 ugers barselsorlov, refunderes yderligere kr. 8,50 pr. time.

I forbindelse med forældreorlov yder barselsfonden refusion op til max. kr. 217,40. For at søge refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond skal virksomheden efter udløbet af orlovsperioden (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov eller 11 ugers forældreorlov) indberette via TEKNIQ Arbejdsgivernes digitale indberetningsportal (genvej nederst på hjemmesiden). For at få refusion skal der uploades: 

  • kopi af lønsedler samt
  • kopi af refusionspapirer fra Udbetaling Danmark
Anvendelse af digital indberetning forudsætter brug af NemID, og refusion udbetales til virksomhedens Nemkonto. 

I en overgangsperiode frem til 1. juli 2020 vil det fortsat være muligt at anvende den hidtidige papirløsning. 

Papirerne indsendes til TEKNIQ Arbejdsgiverne, der på dette grundlag beregner virksomhedens refusion.
Materialet kan indsendes på barselsrefusion@tekniq.dk

Refusionsanmodningen skal indgives senest inden 15 måneder efter barnets fødsel.Senest opdateret 08-04-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.