Sorgorlov for fædre og medmødre

Sorgorlov

Fra 1. februar 2018 har fædre og medmødre ret til såkaldt sorgorlov i op til 14 uger i forbindelse med at pågældendes spædbarn er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen.

Dør et adopteret barn inden 32 uger efter modtagelsen i hjemmet, vil hver af forældrene have ret til sorgorlov. Tilsvarende vil fædre og medmødre til et barn, der bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen have ret til sorgorlov i 14 uger.


TEKNIQs overenskomster regulerer ikke denne type orlov og der er derfor ikke krav om betaling af løn under sorgorlov. Medarbejderen har derimod ret til barselsdagpenge. Orloven anmeldes på virk.dk med angivelse af, at der ikke udbetales løn til medarbejderen, hvorefter medarbejderen kan ansøge om barselsdagpenge.

Kommer en far eller medmor i en af ovennævnte situationer, har medarbejderen pligt til at varsle arbejdsgiveren om udnyttelse af orlovsretten uden ugrundet ophold.

De nye regler gælder for fædre og medmødre til et barn, som den 1. februar 2018 eller senere er dødfødt, dør eller bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. For adoptionssøgende forældre gælder loven fra den 1. februar 2018, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen i hjemmet.
Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.