Medarbejders varsling

Forbrugeraftaleloven

Medarbejderne skal i god tid varsle om forventet orlov. Hvor længe før afhænger af, hvilken type orlov de skal have.

Graviditets- og barselsorlov skal varsles senest 3 måneder før forventet fødsel.

Fædreorloven skal varsles senest 4 uger før den påbegyndes. Faderen har altid ret til at placere fædreorloven i tilknytning til barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.

I medfør af barselloven skal forældreorlov varsles senest 8 uger efter barnets fødsel. Vær dog opmærksom på, at der er særlige regler for varsel af forældreorlov i overenskomsterne.


Senest opdateret 26-04-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.