Barns første sygedag

Barns første sygedag

Medarbejderens overenskomst eller den enkeltes ansættelsesaftale bestemmer retten til fravær og betaling i forbindelse med barnets første sygedag.

Barns første sygedag

For at få fri med løn er det en forudsætning, at der er tale om en nødvendighed. Derudover kræver det, at der er tale om:

  • Hjemmeboende børn under 14 år 
  • Barnets 1. sygedag 
  • Kun den ene af forældrene har fri til formålet
Virksomheden kan kræve dokumentation, fx i form af tro- og loveerklæring.

Elektrikeroverenskomsten 

Elektrikere og månedslønnede elektrikere har ret til fravær under barnets første sygedag. Fraværet er med betaling svarende til den pågældendes personlige timeløn, dog maksimalt overenskomstens sats, som fremgår af §10, stk. 3.

Lærlinge har ret til frihed ved barns første sygedag med den normale løn.

Vvs-overenskomsten 

Vvs-montører, funktionærlignende montører og voksenlærlinge har efter 6 måneders anciennitet ret frihed ved barnets første sygedag. Sygedagen er med betaling af gældende løn, dog maksimalt overenskomstens sats, som fremgår af vvs-overenskomstens punkt 14.

Almindelige lærlinge har ret til frihed ved barnets første sygedag med fuld løn. Voksenlærlinge har den samme ret, men først efter 6 måneders anciennitet, og betalingen kan ikke overstige overenskomstens minimalløn. 

HK-overenskomsten 

Kontorfunktionærer, der er omfattet af TEKNIQs overenskomst med HK/Privat, har efter 9 måneders anciennitet i virksomheden ret til sædvanlig løn under fravær ved barnets første sygedag. 

TL-overenskomsten

Tekniske funktionærer, der er omfattet af TEKNIQs overenskomst med Teknisk Landsforbund, har efter 9 måneders anciennitet i virksomheden ret til sædvanlig løn under fravær ved barnets første sygedag. 

Lederaftalen 

Overmontører eller arbejdsledere der er omfattet af Lederaftalen, følger reglen for den personalegruppe, som pågældende er leder for. 


Senest opdateret 08-01-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.