Kronisk sygdom - § 56-aftale

En § 56-aftale er en aftale, som indgås mellem medarbejderen og virksomheden.Aftalen giver virksomheden ret til refusion fra kommunen fra første fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt pga. langvarig eller kronisk lidelse.

En § 56-aftale er en aftale, som indgås mellem medarbejderen og virksomheden. Aftalen indgås med hjemmel i sygdagpengeloven.  Det lokale jobcenter skal altid godkende aftalen, ligesom aftalen forudsætter dokumentation for, at der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom. Den nødvendige dokumentation skal fremskaffes, inden aftalen kan indgås.

Aftalen giver virksomheden ret til refusion fra kommunen fra første fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt pga.  langvarig eller kronisk lidelse.

For at der overhovedet foreligger mulighed for at indgå en såkaldt  ”§ 56-aftale” skal medarbejderen konkret have en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af langvarig/kronisk sygdom - eller behandling.

Det er en direkte  betingelse for indgåelse af en § 56-aftale, at medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse, der årligt har – eller vil - resultere i sygemelding på mindst 10 dage om året grundet sygdommen.  

Ligeledes kan en virksomhed og medarbejder  indgå en § 56 aftale, hvis virksomheden allerede har udbetalt sygedagpenge for samme lidelse i 21 kalenderdage inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen/behandlingen.  

Aftalen er knyttet til det enkelte arbejdsforhold og gælder i op til to år og omfatter kun fravær på grund af den sygdom, der er baggrund for, at aftalen er indgået.  Alle typer medarbejdere har mulighed for at få en § 56-aftale, hvad enten medarbejderen får løn eller sygedagpenge under sygefravær.

Virksomheden vil under medarbejderens sygdom modtage refusion fra 1. sygefraværsdag med et beløb, som svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen  har ret til at få udbetalt. Beløbet kan dog ikke overstige højeste sygedagpengesats.

Timelønnede i henhold til timelønsoverenskomsterne har alene ret til at modtage sygedagpenge under sygefraværsperioden, i modsætning til funktionærer der har krav på fuld løn efter funktionærloven uafhængigt af § 56-aftalen.


Senest opdateret 09-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.