Lægebesøg og ambulant behandling

Lægebesøg og ambulant behandling

En medarbejder, der i arbejdstiden skal på et almindeligt besøg hos sin læge, tandlæge eller speciallæge eller lignende, har ikke ret til betaling for den tid, fraværet varer.

Fraværet skal aftales med arbejdsgiveren, og fraværet sker for egen regning.

Hvis et besøg hos læge, tandlæge eller speciallæge og lignende i arbejdstiden skyldes uarbejdsdygtighed, er der tale om sygdom, og arbejdsgiveren skal derfor yde betaling for fraværet, som var det sygdom.

Ambulant behandling

Er der tale om ambulant behandling har medarbejderen ret til sygedagpenge for fraværstiden. Ved ambulant behandling forstås en behandling
  • der er lægeordineret (fx fysioterapi)
  • der løber over mindst 2 gange (samme lidelse)
  • medfører fravær på mindst 4 timer pr. uge inkl. transport og ventetid.
Medarbejdere med ret til løn under sygdom (funktionærer og funktionærlignende ansatte) har dog ret til fuld løn i fraværstiden.

Ved længerevarende behandlingsforløb kontaktes kommunen med henblik på eventuel ansøgning om dagpengerefusion, da en § 56-aftale efter Sygedagpengelovens bestemmelser eventuelt kan komme på tale.

Specielt om vvs-lærlinge

Ifølge vvs-overenskomsten har lærlinge og voksenlærlinge særlige rettigheder i forbindelse med lægebesøg, tandlægebesøg etc. De skal om muligt foretage besøget uden for normal arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, har lærlingen ret til frihed, og løn i forbindelse med konsultationen.


Senest opdateret 11-10-2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.