Sygeløn for funktionærer

Vær opmærksom på, at elektrikere og vvs'ere også kan ansættes på funktionærlignende vilkår. Så gælder disse regler.

Funktionærer er for eksempel kontoransatte, beregnere, overmontører eller arbejdsledere.

På funktionærområdet har TEKNIQ overenskomst med Teknisk Landsforbund og HK/Privat. Lederaftalen er gældende for overmontører og arbejdsledere, der er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Derudover er der i VVS- og elektrikeroverenskomsten mulighed for ansættelse på funktionærlignende vilkår. De funktionærlignende ansatte er omfattet af de samme bestemmelser som funktionærer, når det gælder sygdom. I det følgende bliver begge grupper udelukkende omtalt som funktionærer.

Løn under sygdom

Funktionærer har ret til sædvanlig løn under sygdom fra første fraværsdag, uanset hvornår funktionæren er ansat i virksomheden. Sædvanlig løn indebærer også personlige løntillæg. Funktionærloven betragter sygdom som lovligt fravær.

Refusion

Under funktionærens sygdom har arbejdsgiver ret til at få udbetalt funktionærens sygedagpenge (refusion) fra funktionærens kommune. Refusion starter efter de første 30 sygedage.

Graviditetsbetinget sygdom

Også graviditetsbetinget sygdom indebærer fuld løn. Dette gælder dog kun i perioden fra graviditetens indtræden til graviditetsorlovens begyndelse, dvs. indtil 4 uger før den forventede fødsel. Arbejdsgiver har i dette tilfælde krav på refusion fra første fraværsdag.

120-dages reglen

En funktionær kan ved længerevarende sygdom opsiges med forkortet varsel på 1 måned efter den såkaldte 120-dags regel. Dette skal dog fremgå af ansættelsesbeviset.

Dokumentation

Arbejdsgiver har krav på at få dokumentation for funktionærens sygdom. Funktionæren skal dokumentere sin sygdom, men ikke nærmere hvad sygdommen består i. Se mere herom under Sygemelding og dokumentation.

Når funktionæren har været fraværende i 14 dage kan arbejdsgiver bede om en varighedserklæring.


Senest opdateret 04-05-2015

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.