Industri- og vvs-overenskomsten om sygeløn (tidl. Arbejdsgiverne-medlemmer)

Gælder timelønnede med mere end 6/3 måneders anciennitet, funktionærlignende ansatte samt funktionærer.

Timelønnede industri-ansatte har ret til fuld løn i 14 uger ved sygemelding efter 6 måneders ansættelse, vvs-medarbejdere dog efter 3 måneder. Virksomheden får dagpengesatsen refunderet fra medarbejderens bopælskommune efter 30 dages sygdom. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren har anmeldt sygefraværet til kommunen senest 5 uger fra 1. fraværsdag via NemRefusion. 

Funktionærlignende ansatte og funktionærer har ret til fuld løn under sygdom uanset ancienniteten i virksomheden og uden tidsbegrænsning. Dette gælder også for almindelige lærlinge og elever.

Ved anciennitet under 8 uger kan søges refusion fra dag 1, såfremt virksomheden har anmeldt fraværet senest 1 uge fra 1. fraværsdag.

Læs overenskomst på industri- og vvs-området (fuld længde)


Senest opdateret 12-07-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.