lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Arbejdsskader

Arbejdsskader opdeles i to kategorier: Arbejdsulykker og Arbejdsbetingede lidelser.

En arbejdsulykke opstår af en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, hvor en person kommer fysisk eller psykisk til skade. En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven dog også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.  

En arbejdsbetinget lidelse har derimod ofte at gøre med, at en længerevarende påvirkning medfører en lidelse. 

Eksempel

En høreskade forvoldt ved langtidspåvirkning i et kraftigt støjmiljø vil eksempelvis være en arbejdsbetinget lidelse, mens en høreskade forvoldt ved en eksplosion vil være en arbejdsulykke. 

Anmeldelse

Ulykker anmeldes af virksomheden via EASY på virk.dk og går direkte til arbejdsgiverens forsikringsselskab, der skal vurdere, om sagen skal behandles i AES. 

Erhvervssygdomssager anmeldes af læger direkte til AES. 

Forsikringsraaadgivning
Forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme

Private forsikringsselskaber varetager forsikringer mod arbejdsulykker, mens forsikring mod erhvervssygdomme er organiseret i ét forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Læs mere
instruktion arbejdsmiljø
Instruktion og tilsyn

Arbejdsgiver er i følge Arbejdsmiljøloven forpligtet til en række ting mhp. oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet.

Læs mere
Arbejdsskade
Når ulykken er sket

Virksomheder har pligt til at anmelde arbejdsulykker, hvor den tilskadekommende har fravær eller ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.