Forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme

Private forsikringsselskaber varetager forsikringer mod arbejdsulykker, mens forsikring mod erhvervssygdomme er organiseret i ét forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Forsikring mod ulykker

Arbejdsskadesikringsloven fastlægger, at alle arbejdsgivere skal tegne en arbejdsulykkesforsikring for deres ansatte. Arbejdsgiveren skal tegne en arbejdsulykkesforsikring for samtlige medarbejdere, uanset om arbejdet de arbejder fuldtid eller deltid. Denne forpligtelse omfatter også indlejet arbejdskraft.

Forsikring mod erhvervssygdom

Ligeledes skal arbejdsgiveren tilmeldes Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), for at sikre medarbejdere i tilfælde af erhvervssygdomme. Arbejdsgiver bliver her opkrævet et lovfastsat bidrag.  

Hvis der ikke er tegnet en arbejdsskadeforsikring kan virksomheden blive straffet med bøde. Hvis en af medarbejderne kommer til skade, vil Arbejdsskadestyrelsen betale erstatning til den pågældende medarbejder og gøre regres overfor virksomheden. 

Priser

Priserne for forsikringer mod arbejdsulykker er mere individuelle end prisen til forsikringerne mod erhvervssygdomme, der er branchebestemte.


Senest opdateret 11-02-2021

lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.