Instruktion og tilsyn

Arbejdsgiver er i følge Arbejdsmiljøloven forpligtet til en række ting mhp. oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet.

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren:  

  • gøre de ansatte bekendte med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundne med deres arbejde
  • sørge for, at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde, herunder er instrueret i korrekt brug personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler 
  • sørge for at der føres effektivt tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Virksomhedens APV et vigtigt redskab i forhold til instruktion og tilsyn, hvor arbejdsgiver og medarbejdere sammen kortlægger alle arbejdsfunktioner og -opgaver og vurderer mulige risici, samt hvilke forholdsregler der skal tages mod disse. 

I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation skal denne deltage i udarbejdelsen af APV, samt medvirke til at kontrollere, at instruktion og tilsyn med arbejdet foregår efter de principper, som organisationen har fastlagt.


Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.