Bøder i forhold til arbejdsmiljøloven

Opdager Arbejdstilsynet grove overtrædelser af tydelige og kendte områder af arbejdsmiljøloven med direkte risiko for sikkerhed og sundhed, kan der udstedes en bøde.

Administrative bøder

Arbejdstilsynet udsteder administrative bøder, når overtrædelsen er klar og ukompliceret og ikke beror på et skøn. 

Bødestørrelserne vil afhænge af: 

  • hvor alvorlig overtrædelsen er, 
  • om der er sket skade på personer, 
  • differentiering ift. virksomhedsstørrelse. 
boedestoerrelser-arbejdstilsynet

Eksempler 

En administrativ bøde er et tilbud til virksomheden om, at den kan afslutte sagen, hvis den betaler bøden inden fristens udløb. Virksomheden har altså ret til ikke at betale bøden, men Arbejdstilsynet vil i så fald indstille virksomheden til retslig tiltale efter betalingsfristens udløb.

Politianmeldelse

Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, eller hvis den ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.Senest opdateret 11-02-2021

lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.