Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg foretager de et såkaldt Grundtilsyn (tidligere kaldet risikobaseret tilsyn). Her gennemgår de sammen med virksomheden alt væsentligt arbejdsmiljø.

I byggebranchen foretager de et såkaldt Helhedsorienteret tilsyn (HOT) der er specielt rettet mod byggepladser og den kompleksitet, der ligger i, at der er mange arbejdsgivere til stede både under planlægningen af byggeriet og under udførelsen. 

Hvis Arbejdstilsynet under et tidligere tilsyn, har afgivet ét eller flere forbud om, at arbejdet ikke må fortsætte, fordi der er overhængende og betydelig fare for de ansatte, kommer de igen på et Skærpet tilsyn.  

Under skærpet tilsyn kontrolleres, om forbuddet er efterkommet, og at virksomheden nu arbejder forsvarligt og har indført egenkontrol. Et skærpet tilsyn koster altid et gebyr på 10.000 kr. (gældende fra 1. september 2020).

Virksomheden skal underrette dens arbejdsmiljøorganisation omkring eventuelle skriftlige påbud fra Arbejdstilsynet og de afgørelser, som tilsynet har truffet.

Reaktionsformer

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, kan de afgive påbud eller forbud

Påbud har fem forskellige reaktionsmuligheder. 

  • Strakspåbud; virksomheden skal straks indføre handlinger, der løser et arbejdsmiljøproblem
  • Påbud med frist; her skal virksomheden indenfor en frist permanent løse et arbejdsmiljøproblem 
  • Undersøgelsespåbud; virksomheden bliver pålagt at løse et problem ved at foretage nærmere undersøgelser og evt. målinger af området. Det kan fx være på psykisk arbejdsmiljø
  • Rådgivningspåbud; her skal virksomheden bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse det forhold, der har udløst påbuddet 
  • Afgørelse uden handlepligt; afgives hvis virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøreglerne, men der ikke efterfølgende skal foretages noget. Påbuddet afgives, når virksomheden allerede har udført handlinger til at løse problemet og sikre, at det ikke sker igen. 

Et forbud betyder, at arbejdet skal stoppes og først må fortsætte, når det igen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Et forbud vil altid indebære et efterfølgende Skærpet tilsyn.Senest opdateret 11-02-2021

lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.